Home > Event > Events > กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญน้องๆชั้นปีที่ 1-3 (62-64) เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเนื่องในวันมาฆขูชา 2565
กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญน้องๆชั้นปีที่ 1-3 (62-64) เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเนื่องในวันมาฆขูชา 2565

admin student
15 Feb 22 - 17 Feb 22

แบบสอบถามครับคลิ๊กด้านล่างหรือรูปภาพ

https://forms.gle/G62qYMPDvncuT29r7

https://forms.gle/G62qYMPDvncuT29r7

กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญน้องๆชั้นปีที่ 1-3 (62-64)

เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเนื่องในวันมาฆขูชา 2565

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

(โดยสามารถทำได้ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 16 ครับ)

---------

คลิปเนื้อหาครับ

https://youtu.be/gi-DvzRGwYg

---------

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

-นักศึกษาต้องตอบคำถามให้ถูกอย่างน้อย 7 ข้อ (เต็ม10)

-สามารถทำได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น

-ไม่ได้มีตัวจับเวลาในการทำแบบสอบถาม

---------

#เก็บหน่วยบอกด้วย

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th