หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > สมัครประกวดการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2565
สมัครประกวดการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2565

admin student
27 ต.ค. 65 - 1 ต.ค. 75
อาคารวรลักษณ์ณานงค์ (กองพัฒนานักศึกษาสวนสุนันทา) U Thong Nok Road, Dusit, Dusit District, Bangkok


สมัครได้ที่

https://forms.gle/oVAaef5NPobZEFgy8

----

เกณฑ์การเข้าแข่งขัน

(ล่าสุด) เกณฑ์การประกวดกระทงปี2565.pdf

----

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา