หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > ขอเชิญ นักศึกษาและบุคลากร ร่วมกิจกรรม "รักษ์ประเพณีไทย ใส่บาตรประจำต้นเดือน"
ขอเชิญ นักศึกษาและบุคลากร ร่วมกิจกรรม "รักษ์ประเพณีไทย ใส่บาตรประจำต้นเดือน"

admin student
31 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 75


ขอเชิญ นักศึกษาและบุคลากร ร่วมกิจกรรม

"รักษ์ประเพณีไทย ใส่บาตรประจำต้นเดือน" 

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565เวลา 07.00 น.

ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์สุชภาพและกีฬาสวนสุนันทา

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมใส่บาตร จะได้รับ 3 หน่วยกิจกรรม
หมายเหตุ นักศึกษาที่ต้องการบันทึกกิจกรรม

ให้นำสำเนาบัตรนักศึกษามาด้วย

------

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา