หน้าหลัก > ประกาศ > งานทุนการศึกษา > ประกาศจากงานทุนการศึกษา
ประกาศจากงานทุนการศึกษา

admin student
23 มีนาคม 2563 14:25:47


ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาในงานครบรอบ 80 ปี


ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก กำหนดวันสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

***หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์รับทุนการศึกษา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 160 1354