หน้าหลัก > ประกาศ > งานกิจกรรม > แจ้งงดทำการอบรม ในวันที่ 2 และ 3 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์
แจ้งงดทำการอบรม ในวันที่ 2 และ 3 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์

admin student
23 มีนาคม 2563 14:25:47

ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา
แจ้งงดทำการอบรม ในวันที่ 2 และ 3 กุมภาพันธ์ 2562
สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์
“โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21”
จัดโดยกองพัฒนานักศักษา
เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล