หน้าหลัก > ประกาศ > งานกิจกรรม > ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

admin student
23 มีนาคม 2563 14:25:47


ขอเชิญเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 06.30 - 09.00 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หมายเหตุสำหรับนักศึกษา

1. ผู้ที่จะทำการจองกิจกรรมต้องเป็นนักศึกษา ชั้นปี 1-3 (รหัส 59 - 61) จำนวน 1,000 คน
2. กิจกรรมดังกล่าวเป็น กิจกรรมเลือก จำนวน 3 หน่วย ประจำปีการศึกษา 2561
3. นักศึกษาเข้าห้องประชุมในเวลา 06.30-07.00 น. และในเวลา 07.00 น. พระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น4
4. ตรวจสอบความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองให้เรียบร้อย ว่าสามารถอยู่ได้ตลอดระยะเวลา ของการจัดกิจกรรมหรือไม่ เพราะนักศึกษาที่จองต้องอยู่ร่วมกิจกรรมจนสิ้นสุดขั้นตอนของฝ่ายจัดกิจกรรมที่จัดขึ้น
5. เมื่อจองแล้วจะไม่สามารถ กดยกเลิกได้ไม่ว่า กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. เมื่อทำการจองแล้วให้ดำเนินการพิมพ์ใบจองทันที เพื่อป้องกันระบบไม่สามารถเข้าพิมพ์ได้ในภายหลัง
7. ผู้ที่จองแล้วไม่มาเข้าร่วม หรือ ยกเลิก จะโดนตัดหน่วย กิจกรรมบังคับที่ตนเองได้เก็บสะสมมา จำนวน 6 หน่วยกิจกรรม
8. การแต่งกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาผู้ชาย แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา นำเสื้อเข้าในกางเกงให้เรียบร้อย รองเท้าหนังหุ้มส้น ห้ามใส่รองเท้าแตะและกางเกงยีนส์เด็ดขาด
นักศึกษาผู้หญิง แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา กระโปรงพลีทยาวคลุมเข่า นำเสื้อใส่ในกระโปรงให้เรียบร้อย คาดเข็มขัดและติดเข็มมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย รองเท้าคัทชูหุ้มส้น หรือ ผ้าใบสีขาว ห้ามใสรองเท้าแตะ
9. การเข้าร่วมให้นักศึกษานำใบจองมาแสดงในการเข้าร่วมกิจกรรม หากนักศึกษาไม่นำใบจองมาหรือไม่สามารถพิมพ์ไปจองได้จะถือว่าท่านไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น

กำหนดการจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ.pdf