หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > SSRUMARKET
SSRUMARKET

admin student
20 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 72
หน้าอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา กอ


#ssrujobfair

#กองพัฒนานักศึกษา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-----------

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#กองพัฒน์สวนสุนันทา