Home > News > Student Solder News
Student Solder News

การขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567 มาแล้ว !!!
การขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567 มาแล้ว !!!ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2567 เท ...
16 May 2024 10:34:47
To those students interesting in " Reserve Officer Training Cops Student (ROTCS)
ประกาศแจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะเรียน "นักศึกษาวิชาทหาร" (รด.) ในปีการศ ...
16 May 2024 10:34:47
Announcment: Open for Military reserve force
Announcment: Open for Military reserve forceประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาทหา ...
14 June 2022 18:53:16
Archive News