Home > News > Activity News > กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาร่วมจัดเลี้ยงรับรองผู้บริหารระดับประเทศ
กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาร่วมจัดเลี้ยงรับรองผู้บริหารระดับประเทศ

admin student
16 November 2023 14:15:09


เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566  กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา 
นำนักศึกษาช่วยงานฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา สำนักทรัพย์สินและรายได้ ในการจัดเลี้ยงรับรอง ในงานตรวจเยี่ยม  และมอบนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย 
เป็นประธาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


#เรียนสวนนันดียังไง
#มีเวทีให้เล่น
#มีอีเว้นท์ให้ลอง
#มีประสบการณ์หน้างานจริง
#sddssru
#ssru
#student
#digitaluniversity
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th