Home > News > Meeting news > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ EdpEx
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ EdpEx

admin student
07 June 2024 13:30:52#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th