Home > News > Meeting news > กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567

admin student
01 May 2024 13:29:45
#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#ราชภัฏอันดับ1

#digitaluniversity

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

http://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

http://sdd.ssru.ac.th