Home > News > Public Relations News > โครงการห่มน้องเหนือให้หายหนาว ครั้งที่ 17
โครงการห่มน้องเหนือให้หายหนาว ครั้งที่ 17

admin student
04 July 2019 17:57:58

          ชมรมสื่อสร้างสรรค์จัดโครงการห่มน้องเหนือให้หายหนาว ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อบริจาคสิ่งของจำเป็น ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว จึงขอเชิญชวนชาวสวนสุนันทาทุกคนร่วมกันบริจาคสิ่งของต่างๆ ได้ ณ จุดบริจาคอาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ


https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university