Home > News > Student Solder News > เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563
เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563

admin student
09 September 2020 12:30:35

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 ขอให้นักศึกษา ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2543 ติดต่อด้วยตนเองได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/2661228290831263?__tn__=-R