Home > News > Activity News > ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล
ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล

admin student
20 November 2023 17:19:41

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพิธีหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา  ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ครบรอบ ๑๓๖ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมี ดร เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

#เรียนสวนนันดียังไง
#มีเวทีให้เล่น
#มีอีเว้นท์ให้ลอง
#มีประสบการณ์หน้างานจริง
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th