Home > News > Activity News > 'สวนสุนันทา' จัดนักศึกษาดูแลความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้ง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 65 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
'สวนสุนันทา' จัดนักศึกษาดูแลความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้ง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 65 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

admin student
20 February 2023 17:20:56

'สวนสุนันทา' จัดนักศึกษาดูแลความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้ง 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 65 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
      18 กุมภาพันธ์ 2566 วลา 06.00 - 16.00 น. ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาสาขาวิชาบริหารงานตำรวจ จำนวน 80 คน ปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อยประจำหน่วยเลือกตั้งในกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ณ  กระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
อรวรรณ สุขมา : รายงาน
ภาพข่าวโดย : ฝ่ายวินัยนักศึกษา

FacebookLink

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา