หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม
ข่าวประชุม

กองพัฒน์นำยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการสู่เป้าหมาย Fast Track !
กองพัฒน์นำยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการสู่เป้าหมาย Fast Track !    & ...
08 พฤษภาคม 2562 17:40:02
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการแนะแนวอาชีพ ครั้งที่ 1/2562 เร่งผลักดันอบรมอาชีพแบบใหม่
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการแนะแนวอาชีพ ครั้งที่ 1/2562 เร่งผลักดันอบรมอาชีพแบบใหม่  &n ...
17 เมษายน 2562 13:15:06
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้ ...
17 เมษายน 2562 13:03:54
กองพัฒนานักศึกษาขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษา      &n ...
17 เมษายน 2562 10:49:40
ม.สวนสุนันทา เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณการรายจ่าย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯ
ม.สวนสุนันทา เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณการรายจ่าย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯ  ...
12 มีนาคม 2562 10:16:37
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4/2561
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คร ...
11 มีนาคม 2562 14:31:41
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ “งานบริการคือหัวใจหลักของกองพัฒนานักศึกษา”
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ “งานบริการคือหัวใจหลักของกองพัฒนานักศึกษา”&n ...
11 มีนาคม 2562 14:27:44
ประชุม คกก. ฝ่ายจัดทำวีดิทัศน์และหนังสือประกาศเกียรติคุณ ครั้งที่ 1/62
            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ...
11 มีนาคม 2562 11:13:55
ข่าวย้อนหลัง