หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไร่วมส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรคคลิปภาพยนต์สั้น หัวข้อ "ยาเสพติด" ชิงเงินรางวัลกว่า 15,000 บาท
ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไร่วมส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรคคลิปภาพยนต์สั้น หัวข้อ "ยาเสพติด" ...
14 พฤษภาคม 2562 10:31:03
ประกาศจาก กยศ.
https://www.facebook.com/ssru.stu/photos/pcb.2275986009355495/2275981646022598/?type=3&theater ...
10 เมษายน 2562 12:24:24
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชนะ ทีมเจ้าบ้าน
             การแข่งขันบาสเกตบอล รายการ“สิงห์บาสเกตบอล ชู๊ต ...
10 เมษายน 2562 11:01:10
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษารายเก่าที่กำลังศึกษาอยู่ และเคยกู้ยืม กยศ.และ กร ...
10 เมษายน 2562 10:58:07
สวนสุนันทาคว้า 5 ทอง 2 เงิน และ 5 ถ้วยรางวัล ในการแข่งขันกีฬายูโดแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18
สวนสุนันทาคว้า 5 ทอง 2 เงิน และ 5 ถ้วยรางวัล ในการแข่งขันกีฬายูโดแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ...
23 มีนาคม 2562 16:29:52
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจ ร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจ ร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ ในโครงการธรรมศึกษา ...
23 มีนาคม 2562 16:22:58
สวนสุนันทาประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติแก้ไข-ป้องกันเหตุเพลิงไหม้
เพิ่มเติมคลิ๊กสวนสุนันทาประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติแก้ไข-ป้องกันเหตุเพลิงไหม้วันที่ 22 มีนาคม 2562 มหาวิท ...
23 มีนาคม 2562 16:04:53
ตารางกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2562
ตารางกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2562 ...
23 มีนาคม 2562 15:39:15
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
       เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นางสาวอัญชลี กันจู นักวิชาการศึกษา บุคลากรฝ่ายว ...
14 มีนาคม 2562 17:24:01
อันดับเหรียญการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30
***ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 โดยกองพัฒนานักศึกษา*** ...
05 มีนาคม 2562 13:48:24
ข่าวย้อนหลัง