หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร
นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร

สำหรับนักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2544 และต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
สำหรับนักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2544 และต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะเรียน ...
03 กันยายน 2564 16:45:42
เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึ ...
09 กันยายน 2563 12:30:28
ประกาศ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
ประกาศ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ภาคสนาม ขอเชิญนักศึกษาวิชาทหาร ทุกนาย เข้าร่ ...
26 พฤศจิกายน 2562 10:04:02
ข่าวย้อนหลัง