หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “แก้วรวมช่อ”
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “แก้วรวมช่อ”วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 ...
25 ตุลาคม 2561 16:24:04
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 7/2561
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 7/2561  ...
31 ตุลาคม 2561 16:28:13
กองพัฒนานักศึกษา (เจ้าภาพ) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ปีงบ’ 62 ระดับหน่วยงาน
กองพัฒนานักศึกษา (เจ้าภาพ) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ปีงบ’ ...
04 กรกฏาคม 2562 17:51:55
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
https://www.facebook.com/ssru.stu/http://sdd.ssru.ac.thhttps://twitter.com/sddssruhttp://ssru.ac.th# ...
04 กรกฏาคม 2562 17:54:53
SSRU OPEN HOUSE
ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน "SSRU OPEN HO ...
04 กรกฏาคม 2562 17:55:08
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2562
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2562    &nb ...
04 กรกฏาคม 2562 17:55:18
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2562 ระดับมหาวิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ครั้งท ...
04 กรกฏาคม 2562 17:55:32
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุม โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุม โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน        & ...
04 กรกฏาคม 2562 17:55:44
“สนทนา - ดนตรี – เวทีธรรม “
“สนทนา - ดนตรี – เวทีธรรม “          เมื่อวันที่ 16 ตุลาค ...
04 กรกฏาคม 2562 17:47:23
การประชุมคณะกรรมการติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะกรรมการติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/256 ...
04 กรกฏาคม 2562 17:47:34
ข่าวย้อนหลัง