ผลการค้นหา : Activity

ประกาศขอเลื่อนการประชุมนักศึกษาวิชาทหาร ของวิทยาเขตศาลายา
https://www.facebook.com/ssru.stu/http://sdd.ssru.ac.thhttps://twitter.com/sddssruhttp://ssru.ac.th# ...
2019-08-14 21:07:50
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึก ...
2019-07-15 12:32:04
กองพัฒนานักศึกษาให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กองพัฒนานักศึกษาให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  &nbs ...
2019-07-15 12:53:29
มาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาฟุตซอลชายสวนสุนันทากันเยอะๆ นะครับ
มาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาฟุตซอลชายสวนสุนันทากันเยอะๆ นะครับมาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาฟุตซอลชายสวนสุนันทาก ...
2019-07-15 12:59:21
ขอเเจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของศูนย์การศึกษา
ขอเเจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของศูนย์การศึกษา      จังหวัด ...
2019-07-15 13:11:38
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้ห่างไกลยาเสพติด
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้ห่างไกลยาเสพติด         วัน ...
2019-07-15 13:32:27
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2562
กองพัฒนานักศึกษา,ราชภัฏสวนสุนันทา,SDD,SSRUhttps://www.facebook.com/ssru.stu/http://sdd.ssru.ac.thhtt ...
2019-08-14 11:43:06
กองพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์ เรื่องขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองพัฒนานักศึกษา,ราชภัฏสวนสุนันทา,SDD,SSRUhttps://www.facebook.com/ssru.stu/http://sdd.ssru.ac.thhtt ...
2019-08-14 11:42:59