ผลการค้นหา : Activity

ผอ.กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562
ผอ.กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562      ...
2018-11-26 11:31:44
เสร็จสิ้น แก้วรวมช่อ 2018 ค้นหา The Best of Suan Sunandha “เอกท่องเที่ยว และคณิตศาสตร์ คว้าไปครอง”
เสร็จสิ้น แก้วรวมช่อ 2018 ค้นหา The Best of Suan Sunandh“เอกท่องเที่ยว และคณิตศาสตร์ คว้า ...
2018-10-30 13:36:43
ประชุมขับเคลื่อนงานชมรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561
ประชุมขับเคลื่อนงานชมรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561      เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ฝ่ายก ...
2018-10-30 13:09:46
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมกองพัฒน์ ร่วมอบรม ITA
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมกองพัฒน์ ร่วมอบรม ITA          ...
2018-11-26 11:31:33
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย “ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการ”
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย “ด้านกิจการนักศึกษาและน ...
2018-11-26 11:31:29
“จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ”
สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป  ...
2018-10-31 10:38:38
การฝึกอาชีพ เพ้นท์แก้ว จัดสวนขวด
เตรียมพบกับ “การฝึกอาชีพ เพ้นท์แก้ว จัดสวนขวด” ภายในงาน   “ครบรอบ ๘๐ ปี สวนสุ ...
2018-10-31 15:11:20