ผลการค้นหา : Activity

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเปิดงาน Behind The Scene MV Camp Take 2
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเปิดงาน Behind The Scene MV Camp Take 2     ผู้ช่ว ...
2019-05-08 18:57:26
ขอเชิญชาวชาวสวนสุนันทาร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต
ขอเชิญชาวชาวสวนสุนันทาร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต     ขอเชิญชาวชาวสวนสุนันทาร่วมทำ ...
2019-05-14 10:25:33
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร          ว ...
2019-06-04 09:58:29
จัดการประชุมเปิดให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
จัดการประชุมเปิดให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2562        ...
2019-05-14 10:59:50
ผู้แทนชมรมอาสาพัฒนาชนบท รับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม จากธนาคารออมสิน
ผู้แทนชมรมอาสาพัฒนาชนบท รับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม จากธนาคารออมสิน        ว ...
2019-05-14 11:22:31
ขอเชิญชวน นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ร่วมทำการกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ขอเชิญชวน นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าร่วมทำการกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตั้งแต่ ...
2019-05-25 23:28:22
หัวใจเต้น ZUMBA ก็เต้นอยู่เช่นกัน
หัวใจเต้น ZUMBA ก็เต้นอยู่เช่นกันทุกวันจันทร์ เเละ วันพุธเวลา 16.30-17.30 น.ชั้น 3 ศูนย์สุขภาพเเละกี ...
2019-05-25 16:40:30
ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล เข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับอุดมศึกษา
ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล เข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้ ...
2019-05-25 16:45:13
กองพัฒนานักศึกษาจัดค่ายผู้นำนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาจัดค่ายผู้นำนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา และสภาน ...
2019-05-25 16:55:20
วอลเลย์บอลซีเล็ค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
     วอลเลย์บอลซีเล็ค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยรามคำ ...
2019-05-25 17:01:36