ผลการค้นหา : Event

กองพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์ เรื่องขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองพัฒนานักศึกษา,ราชภัฏสวนสุนันทา,SDD,SSRUhttps://www.facebook.com/ssru.stu/http://sdd.ssru.ac.thhtt ...
2019-08-14 11:42:59
SSRU Chorus) ร่วมแสดง มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ ชุด"ทศมราชันขวัญหล้า"
SSRU Chorus ร่วมแสดง มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ ชุด "ทศมราชันขวัญหล้า"    ...
2019-05-27 08:26:12
กองพัฒน์คัดเลือกนักศึกษาร่วมประกวดเยาวชนดีเด่น ในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562
กองพัฒน์ฯ คัดเลือกนักศึกษาร่วมประกวดเยาวชนดีเด่นในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562      &n ...
2019-05-08 17:45:31
กองพัฒนานักศึกษานำ กลุ่มที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ ผ่านเกณฑ์แล้ว 7 จาก 9 ตัวชี้วัด
 กองพัฒนานักศึกษานำ กลุ่มที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ ผ่านเกณฑ์แล้ว 7 จาก 9 ...
2019-05-08 17:52:48
กองพัฒน์ฯ จัดตรวจสุขภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561
กองพัฒน์ฯ จัดตรวจสุขภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561   เริ่มแล้ว สำหรับการตรวจ ...
2019-05-08 18:33:45
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ กิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2561
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ กิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2561     เมื่อว ...
2019-05-25 17:13:07
วอลเลย์บอลซีเล็ค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
       วอลเลย์บอลซีเล็ค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 แข่งขัน ณ มหาวิทยาล ...
2019-05-25 17:25:47
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ พัฒนาผู้นำนักศึกษา เตรียมรับกิจกรรม ‘62
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ พัฒนาผู้นำนักศึกษา เตรียมรับกิจกรรม ‘62    ...
2019-05-25 23:40:13
4 นักศึกษาสวนสุนันทา เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562
4 นักศึกษาสวนสุนันทา เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี  2562&nb ...
2019-05-29 13:09:35
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษารายเก่าที่กำลังศึกษาอยู่ และเคยกู้ยืม กยศ.และ กร ...
2019-04-10 10:58:07