หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > รายชื่อนักศึกษากู้ยืม กยศ./กรอ. ที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยแล้ว
รายชื่อนักศึกษากู้ยืม กยศ./กรอ. ที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยแล้ว

admin student
14 มกราคม 2564 17:10:49

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายชื่อนักศึกษากู้ยืม กยศ./กรอ. ที่ธนาคารโอนเงินค่าเล่าเรียนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยแล้ว และมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนชำระค่าเล่าเรียน ออกใบเสร็จให้กับนักศึกษาเรียบร้อยแล้วค่ะ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์ที่แนบนี้หรือ Scan Qr Code ค่ะ

https://drive.google.com/drive/folders/1dWyEZmOa0ZC4Ub96IT2le42KLn6qvIPV?usp=sharing&fbclid=IwAR0ubcoeRq2b87pyn_RF_8DZuSIYboUUgxYIkLHttEnAnqt39J2P8ppx_3w


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา