หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > เข้าร่วมกิจกรรมเปิดค่ายเยาวชนนานาชาติ 2023 IYF World Camp Thailand
เข้าร่วมกิจกรรมเปิดค่ายเยาวชนนานาชาติ 2023 IYF World Camp Thailand

admin student
12 กรกฏาคม 2566 14:16:22
               วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายอรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดค่ายเยาวชนนานาชาติ 2023 IYF World Camp Thailand ณ อาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดโดย มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนและเปิดโลกทัศน์สากล เข้าใจความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยhttps://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid0TxJqJBow8zLcmM445rfEU7Kxb3wz4jcosMH6Mwxk5u6jPPHwN3SdrAsJJszb3YX6l

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา