หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นระดับผู้บริหาร
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นระดับผู้บริหาร

admin student
02 ตุลาคม 2566 16:10:30

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นระดับผู้บริหาร


วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. กองพัฒนานักศึกษา 
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา 

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ระดับผู้บริหาร ณ ห้องโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี

#เรียนสวนนันดียังไง
#มีเวทีให้เล่น
#มีอีเว้นท์ให้ลอง
#มีประสบการณ์หน้างานจริง
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th