หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองพัฒนานักศึกษา เปิดให้บริการรับแบบคำขอกู้ยืม กยศ. ผู้กู้รายเก่า
กองพัฒนานักศึกษา เปิดให้บริการรับแบบคำขอกู้ยืม กยศ. ผู้กู้รายเก่า

admin student
07 กรกฏาคม 2566 17:06:05

กองพัฒนานักศึกษา เปิดให้บริการรับแบบคำขอกู้ยืม กยศ. ผู้กู้รายเก่า

             ฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดให้บริการรับแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ชั้นปีที่ 2 – ชั้นปีที่ 5 รหัสนักศึกษา 62 – 65)  ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ  จุดให้บริการเคาน์เตอร์บริการ one stop service ชั้น 1 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา