หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัล ความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566
ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัล ความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566

admin student
07 พฤศจิกายน 2566 11:09:06


วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัล ความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องโถง  ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานมอบรางวัล มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลจำนวน 4 คน ดังนี้ 

1. นางสาวนวรัตน์ ดนตรี ชั้นปีที่ 2  สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

2. นางสาวนาขวัญ เหง้าพรหมมินทร์ ชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ ชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 

4. นายมนัสนันท์ เวียงสมุทร ชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์


.

#เรียนสวนนันดียังไง

#มีเวทีให้เล่น

#มีอีเว้นท์ให้ลอง 

#มีประสบการณ์หน้างานจริง

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

http://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th