หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

admin student
18 ตุลาคม 2566 09:32:00

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตร อาหารแห้ง และพิธีน้อมรำลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี 

เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


https://www.facebook.com/jetsalid.an/posts/pfbid02beUvEeG4tFpS4Mjgi7ADB8mjHy3soscTCSKbvj5Vxg8Z7oEER4wha2wcuq8aMKHbl

#เรียนสวนนันดียังไง
#มีเวทีให้เล่น
#มีอีเว้นท์ให้ลอง
#มีประสบการณ์หน้างานจริง
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th