หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > User สวนสุนันทาจับมือ กระทรวง อว. จัดงานสัปดาห์ "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE" ต้อนรับเทศกาลวันวันวาเลนไทน์
User สวนสุนันทาจับมือ กระทรวง อว. จัดงานสัปดาห์ "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE" ต้อนรับเทศกาลวันวันวาเลนไทน์

admin student
11 มีนาคม 2567 10:38:22

สวนสุนันทาจับมือ กระทรวง อว. จัดงานสัปดาห์ "Valentine ดูแลหัวใจ 
by U-LIVE"  ต้อนรับเทศกาลวันวันวาเลนไทน์
สวนสุนันทาจับมือ กระทรวง อว. จัดงานสัปดาห์ "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE" ต้อนรับเทศกาลวันวันวาเลนไทน์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE" โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวง อว.ให้เป็น 1 ใน 4 สถาบันอุดมศึกษานำร่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยของเรา มีความพร้อมที่จะพลักดัน ขับเคลื่อน การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ ทางด้าน สุขภาพจิตนักศึกษา การจัดระบบบริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี”

กิจกรรมดังกล่าวมีการจัดเสวนาหัวข้อ  “MIND & LOVE” โดยมี นายภัทรดนัย เสตสุวรรณ เขื่อน K-OTIC นักจิตวิทยาบำบัด และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์    อัจฉริยะประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้

รวมถึงยังมีการจัดนิทรรศการ การให้บริการของศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว และการประชาสัมพันธ์  Platform Online  ของมหาวิทยาลัย ภายในงานสัปดาห์  Valentine ดูแลหัวใจ  by  U – LIVE ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4  บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid02osSvRnLhopVMXZC3gEWoo8Qi9uFZN5Pnspi3DqDTKq9UW6WovvaWzowK1S5r8M8Ql
 #sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th