หน้าหลัก > ข่าว > แวดวงกีฬา > จัดการทดสอบโปรแกรม “ระบบการจองใช้สถานที่ของอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 1
จัดการทดสอบโปรแกรม “ระบบการจองใช้สถานที่ของอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 1

admin student
19 ตุลาคม 2566 10:26:44วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. กองพัฒนานักศึกษา โดย ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ เข้าร่วมจัดการทดสอบโปรแกรม “ระบบการจองใช้สถานที่ของอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 1 “ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายไผท ฉายาบัตร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและกีฬา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม