หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสำรวจข้อมูลระดับความสุข Happinometer
กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสำรวจข้อมูลระดับความสุข Happinometer

admin student
13 กรกฏาคม 2566 15:40:20
กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ บุคลากร และนักศึกษา ตอบแบบสำรวจข้อมูลระดับความสุข Happinometer ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20กรกฎาคม 2566 ผ่าน Link ดังแนบขอขอบพระคุณครับ

1. แบบสำรวจข้อมูลระดับความสุข Happinometer ของบุคลากร 

https://www.happinometer.com/2023/happyu66/ssru/Staff_s/

2. แบบสำรวจข้อมูลระดับความสุข Happinometer ของนักศึกษ

https://www.happinometer.com/2023/happyu66/ssru/Student_s/
------------
https://www.facebook.com/photo/?fbid=658086563012579&set=a.462404189247485

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา