หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ร่วมการเสวนา “นโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะประเด็นการจัดการศึกษา
ร่วมการเสวนา “นโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะประเด็นการจัดการศึกษา

admin student
12 กรกฏาคม 2566 11:37:50วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมการเสวนา “นโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะประเด็นการจัดการศึกษา ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน จัดโดยสภาการศึกษา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูมโรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid0318HEA8YisBDdQoNS6TwhsfwvPz5vuaRiU1ue8wPyaJANSsYhBemBmGRQ6QaLyZGml
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา