หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2566
กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2566

admin student
07 กันยายน 2566 09:56:23วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษารายใหม่ / รายเก่า เปลี่ยนระดับการศึกษา / ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ (ที่ขอกู้ยืมเป็นปีแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) **เฉพาะห้องเรียนกรุงเทพมหานคร** ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนางสาวภาวดี โตโสภณ หัวหน้าฝ่ายทุนการศึกษา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แก่นักศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช. ) พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมให้ความรู้เพิ่มเติมในครั้งนี้ด้วย มีนักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid05Q1AN6hZ5SLtde6G7ysS7aojBsLcPtbWTp25amJjtKp2jmJFMWizSVZ9QsLRrYbJl

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา