หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

admin student
13 กรกฏาคม 2566 16:56:13


ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

-------------------
https://www.facebook.com/photo/?fbid=662237089276695&set=a.462727099227696
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา