หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒน์ฯ สวนสุนันทา ร่วมเปลี่ยนสังคมภายใต้แนวคิด “จิตใจเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน” ไปด้วยกัน
กองพัฒน์ฯ สวนสุนันทา ร่วมเปลี่ยนสังคมภายใต้แนวคิด “จิตใจเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน” ไปด้วยกัน

admin student
09 มิถุนายน 2566 13:26:06
กองพัฒน์ฯ สวนสุนันทา ร่วมเปลี่ยนสังคมภายใต้แนวคิด “จิตใจเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน” ไปด้วยกัน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรมเยียวยาจิตใจ (Healing Mind) ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโดย มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ประจำประเทศไทย

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม และแก้ปัญหาจิตใจผู้คนให้เข้มแข็งและกลายเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตใจผู้คนให้แข็งแรง พัฒนาศักยภาพผู้นำ และเติบโตด้วยใจที่พร้อมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพต่อไปทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยมีมหาวิทยาลัย และองค์กรภาครัฐ เข้าร่วมในงานเสวนาดังกล่าว

กิจกรรมดังกล่ว มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "การศึกษาเรื่องการเยียวยาหัวใจ" โดย ดร.ลิม มินชอล ผู้อำนวยการ International Mind Education Institute ประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนี้ มีการแบ่งกลุ่มการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย เช่น ปัญหาความสัมพันธ์ ภาวะซึมเศร้า ปัญหาการเรียนรู้ อาการเสพติด อีกด้วย

https://www.facebook.com/photo/?fbid=629312042556698&set=a.462404189247485
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา