หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2566
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2566

admin student
09 มิถุนายน 2566 11:31:47


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2566 รายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา
เปลี่ยนหลักสูตร สามารถศึกษารายละเอียดและวิธีดำเนินการในระบบ DSL 

ได้จากไฟล์ที่แนบมานี้ คู่มือสำหรับผู้กู้ยืมเงิน

https://www.studentloan.or.th/.../manual%20for%20student...

การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH4OgqE

และสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน

Application กยศ. Connect ได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH4OgqE

----------
https://www.facebook.com/SSRU80/photos/a.779558195486442/3780660092042889/
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา