หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > มูลนิธิ หอการค้าอเมริกัน (AMCHAM) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา
มูลนิธิ หอการค้าอเมริกัน (AMCHAM) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา

admin student
10 พฤษภาคม 2565 14:49:28

ด้วยขณะนี้มูลนิธิ หอการค้าอเมริกัน (AMCHAM) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนดังนี้

1.ขาดแคลนทุนทรัพย์

2.เกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.80

3.เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับ 3.00

4.มีอุปนิสัยดี

5.ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3

6.ไม่อยู่ในระกว่างรับทุนการศึกษาใดใด

โดยผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์

และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.amchamthailand.com/amcham-scholarships/

ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 256

https://www.facebook.com/ssru.stu/photos/a.1603677939919642/3157659164521504/

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา