หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

admin student
14 กุมภาพันธ์ 2563 09:56:09

ขอให้นักศึกษาที่กู้ยืมจองรอบการเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2562 ใน ระบบจองออนไลน์ ในเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งพิมพ์หรือบันทึกใบจองให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากทางกองพัฒนานักศึกษาจะปิดปรับปรุงระบบกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลทำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าจองออนไลน์กิจกรรมต่าง ๆ ในเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาได้

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา