หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

admin student
13 กันยายน 2562 14:41:08


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ขอแจ้งให้ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง กยศ.และ กรอ. ที่ไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมแล้วขอให้ผู้กู้มาติดต่อขอรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษา ต่อธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลาม เพื่อที่ธนาคารจะยังไม่เรียกชำระหนี้ กับผู้กู้ กรณี จบการศึกษาแล้วไม่ต้องดำเนินการรายงานสถานภาพนะคะ ติดต่อการชำระหนี้ ได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรืออิสลามได้เลยค่ะ


เอกสารที่ต้องเตรียม
1. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษขอได้ที่จุด One Stop Service อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
2. สำเนาใบเสร็จค่าเทอมภาคเรียนที่ 1/2562 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6. กรณีมีจดหมายจากธนาคารให้ผู้กู้ชำระหนี้ ถ่ายสำเนาจดหมายจากธนาคาร 1 ฉบับ
7. แบบฟอร์ม กยศ. 204 ได้ที่ห้องงานทุนการศึกษหรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซตกองทุน กยศ.


https://www.facebook.com/ssru.stu/ http://sdd.ssru.ac.th  https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th #sddssru #ssru #student #university #สวนสุนันทา #กองพัฒน์สวนสุนันทา