หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล strong-องค์กรพอเพียงต้านทุจริตศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล strong-องค์กรพอเพียงต้านทุจริตศึกษา

admin student
10 พฤษภาคม 2565 09:41:48


     ตัวแทนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล strong-องค์กรพอเพียงต้านทุจริตศึกษา ทางออนไลน์ (zoom meeting) ในวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล หรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3129449827342438

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#กองพัฒน์สวนสุนันทา