หน้าหลัก > ข่าว > แวดวงกีฬา > โครงการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถพิเศษ (Talent) กีฬายิงธนู ให้แก่นักศึกษา
โครงการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถพิเศษ (Talent) กีฬายิงธนู ให้แก่นักศึกษา

admin student
09 กันยายน 2563 12:25:23


       โครงการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถพิเศษ (Talent) กีฬายิงธนู ให้แก่นักศึกษา จัดขึ้นโดยฝ่ายกีฬาเเละส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มุ่งหวังให้นักศึกษามีความพร้อมต่อการใช้ชีวิตในสังคม ด้านนันทนการ กีฬา และความสามารถพิเศษ เป็นส่วนสำคัญที่เติมเต็มให้กับนักศึกษา ได้มีความสุขกับการเรียน และการชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งยังต่อยอดหรืออาจจะเป็นเป้าหมายหลักของนักศึกษาด้านความสำเร็จของชีวิต


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา