หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "ขั้นตอนการตรวจ ATK " ประกาศแจ้งบัณฑิตในวันรับจริงครับ
"ขั้นตอนการตรวจ ATK " ประกาศแจ้งบัณฑิตในวันรับจริงครับ

admin student
12 กันยายน 2566 13:05:29
"ขั้นตอนการตรวจ ATK " ประกาศแจ้งบัณฑิตในวันรับจริงครับ

ขอให้ตรวจสอบเวลาของการเตรวจ ATK ตามรอบรับ เช้า/บ่าย ของตนเองด้วยครับ

"ATK Check Process" Announcement of graduates on the actual receiving day

Please check the time of the ATK check according to your individual morning/afternoon schedule.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=680294990791736&set=a.462404189247485
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา