หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > กองทุนพัฒนานักศึกษา มอบเงินรางวัลด้านสร้างชื่อเสียง ด้านวิชาการ และด้านกีฬา ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กองทุนพัฒนานักศึกษา มอบเงินรางวัลด้านสร้างชื่อเสียง ด้านวิชาการ และด้านกีฬา ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin student
15 มีนาคม 2564 12:26:11

กองทุนพัฒนานักศึกษา มอบเงินรางวัลด้านสร้างชื่อเสียง ด้านวิชาการ และด้านกีฬา ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้งสิ้น 214,000 บาท

ที่มา : ฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา