หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30 กีฬาวอลเลย์บอล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30 กีฬาวอลเลย์บอล

admin student
17 เมษายน 2562 10:49:54

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30 กีฬาวอลเลย์บอล


         วันที่ 11 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.สิริอร จำปาทอง ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมชายเเละทีมหญิงทีมชาย การแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ โดยมีคณะ วิทยาลัยที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

ประเภททีมชาย 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองเเดง ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์

ประเภททีมหญิง 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ วิทยาลัยนวัตกรรมเเละการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิส อันดับ 1เหรียญเงิน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองเเดง ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลเเละสุขภาพ


         ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและคณะ วิทยาลัยที่ได้รับเหรียญรางวัล สำหรับการมอบเหรียญรางวัลจะมีการรายงานข่าวให้ทราบอย่างต่อเนื่องhttp://sdd.ssru.ac.th  http://ssru.ac.thsdd@ssru.ac.thhttps://www.facebook.com/ssru.stu

#sddssru #ssru #student #university