หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา แด่ พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นงี้)
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา แด่ พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นงี้)

admin student
09 พฤษภาคม 2566 13:56:03


วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา แด่ พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid026teVEAiLSWyevZqXcWAyLF9zhVThrxn8hCAYp1wF1ketAXhJsc88xoiG39EQWetPl

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา