หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ยังไม่ทันไรก็ทำหายกันเสียแล้ววว ประกาศแจ้งเพื่อทราบนะครับกรณีที่บัณฑิต"บัตรขอเฝ้า" ชำรุด / สูญหาย
ยังไม่ทันไรก็ทำหายกันเสียแล้ววว ประกาศแจ้งเพื่อทราบนะครับกรณีที่บัณฑิต"บัตรขอเฝ้า" ชำรุด / สูญหาย

admin student
12 กันยายน 2566 13:00:38
ยังไม่ทันไรก็ทำหายกันเสียแล้ววว ประกาศแจ้งเพื่อทราบนะครับกรณีที่บัณฑิต
"บัตรขอเฝ้า" ชำรุด / สูญหาย ขอให้รีบมาดำเนินการติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษาชั้น 3 ห้องกิจกรรม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคมนี้ เวลาทำการ 08.30 - 16.30

หมายเหตุ หากท่านไม่มาติดต่อและรอไปติดต่อที่วันรับจริงจะทำให้ท่านเสียเวลา
และสายในที่สุดครับ

OMG You loss it already ! If your Graduation ID card has been lost, stolen, or damaged, you may request a replacement. At Student Development Division, 3rd floor, Activity and Alumni Network Sub-division by Thursday, August 17 during 08.30 - 16.30 hrs. only. The on-site replacement may cause you delayed to attend the ceremony !!!

https://www.facebook.com/photo/?fbid=679766154177953&set=a.462404189247485

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา