หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานวางพานพุ่ม และถวายบังคม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานวางพานพุ่ม และถวายบังคม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

admin student
16 ธันวาคม 2564 10:03:46

           วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานวางพานพุ่ม และถวายบังคม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรอง อาคาร ๓๒ ชั้น ๑  https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3058753987745356

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา