หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา
ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา

admin student
17 มกราคม 2565 16:47:26


ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาขอแจ้งปิดการให้บริการต่างๆ

เนื่องในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 และจะเปิดให้บริการตามปกติ อีกครั้งในวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

"จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอให้ทุกท่าน เดินทางโดยสวัสดิภาพครับ"

https://www.facebook.com/ssru.stu/photos/a.1603677939919642/3076699675950787/

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#กองพัฒน์สวนสุนันทา