หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2565

admin student
14 มิถุนายน 2565 14:52:44


                 บ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากคณะะต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม โกล์เดน ซี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

https://www.facebook.com/jetsalid.an/posts/pfbid0aVGK1PBm9511gR8AZB7iN94oawEwtTWFbJAzB7ZCQovAX28JUtUXp4AWkZewz2WUl

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา